Kalite Politikamız

                    

    Zirve İş Sağlığı Ve Güvenliği Ölçüm Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak,


*  İyi laboratuvar uygulamalarını esas alarak, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan, tutarlı ve güven veren hizmet anlayışı ile Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,

*  Deney faaliyetlerimizi mükemmel mesleki uygulamalar ve kalite hedeflerine uygun olarak mümkün olan en kısa sürede; tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerini esas alarak sürdürmeyi,

* Faaliyet alanımızda, uzman personelimiz, ulusal ve uluslar arası SI birimlerine göre izlenebilirliği sağlanmış cihazlar ile müşteri, mevzuat, standart, metot ve kuruluş şartlarının yanı sıra risk bazlı yaklaşımı esas alarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

*  Personelimizin laboratuvar prosedürlerine uygun çalışmasının temini ile uzmanlığının ve kalifikasyonunun geliştirilmesine yönelik faaliyet ve çalışmaları sürdürmeyi,

*  TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler” standardını rehber edinerek, standart şartlarını karşılayabilecek düzey ve kalitede hizmet vermeyi,


   beyan ve taahhüt ederiz.


   Şirket Müdürü