• Telefon 0(216) 499 00 55-56
  • E-mail info@zirveisglab.com.tr
  • Teklif Formu

VOC Ölçümleri

VOC Gazların Ölçümüİngilizce Volatile Organic Compound kelimesinin kısaltılmasından oluşan VOC yani Uçucu Organik Bileşikler, oda sıcaklığında çok çabuk buharlaşma özelliği bulunan organik bileşiklerdir,

Voc içeren bazı tanıdık maddeler; çözücüler, boya tineri,aseton’un yanı sıra benzin, mazot, fuel oil, gazyağı, uçak yakıtı gibi bazı katı yakıtların yanması sonucu meydana gelen gazların içerisinde bulunur. Bu bileşikler benzen, bütadien, hekzan, toluen, ksilen gibi çok özel toksik maddeleri içerir.

Günümüzde yaygın olarak hemen her ortamda bulunan bu zararlı kirleticilerin artması  insanlar ve doğal yaşamı etkilemesi sonucu, bu maddelerin maruziyet sınırını belirleme ve doğrudan ölçümü için gereksinimler artmıştır.


VOC Gazların Zararları

 

Bazı VOC buharları insan sağlığı için zararlı olabilir, bu maddelerin uzun bir süre boyunca yüksek miktarlarda solunması insan sağlığını tehlikeye sokabilir, aynı zamanda doğadaki diğer canlı ve bitkilerinde yok olmasına sebebiyet verdiği bilimsel deneylerle ispatlanmıştır.Ayrıca hava içerisinde yüksek miktarda VOC bulunması patlayıcı bir karışımın meydana gelmesini sağlar, buna verilecek en güzel örnek çöplüklerdir.

VOC Konsantrasyonları Alt Patlama Sınırı ve Üst Patlama sınırı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında (MSDS) tarif edilir ve bu iki sınır arasında kalan VOC Konsantrasyonları patlayıcı dolayısıyla tehlikeli olarak kabul edilir.

Uçucu organik bileşiklerin doğaya verdiği en büyük zarar olarak ozon(O3) oluşumunu örnek verebiliriz,kısa bir ifadeyle

Oksijen (O2) + VOC + Güneş Işığı   = Ozon (O3) oluşumuna yol açar