• Telefon 0(216) 499 00 55-56
  • E-mail info@zirveisglab.com.tr
  • Teklif Formu

Mevzuat

İŞ SAĞLIGI VE GÜVENLİĞİ MEVZUAT

Deney Alanı - Deneyi
Yapılan
Malzemeler/Ürünler4
Testing Field -Tested
Materials/Products4
Deney Adı /Name of Test Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası
standartlar, işletme –içi metodlar)
Testing Method
(national, international standards, in-house
methods)
TOKSİK GAZ VE BUHAR Pompa ile Numune Alma Solunumla maruz kalınan kimyasal maddelerin sınır değerler ile karşılaştırılması ve ölçme
stratejisinin değerlendirilmesi için kılavuz Dedektör Tüple Renk Karşılaştırma Metodu İle Toksik Gaz ve Buhar Derişiminin Kısa Vadeli
Ölçülmesi Doğrudan Toksik Gaz ve Buhar Emisyonlarının Ölçülmesi Yanıcı ve Zehirli Gazlar İle Oksijenin Algılanması ve
Ölçülmesi;
TS ISO 16200-1
TS EN 1232
TS EN 689
TS EN 1231
TS EN 45544-1:2001
TS EN 50271:2011
TS EN 60079-29-2
NIOSH NMAM 6601
NIOSH NMAM 6604
TEMİZ ODA Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar TS EN ISO 14644-1
TS EN ISO 14644-2
TOZ Hava kirliliği ölçme metotları havada süspansiyon durumunda bulunan maddeler miktarının tayini MDHS 14/3
NIOSH NMAM 0500
TS 2361
NIOSH NMAM 5524
NIOSH NMAM 5000
NIOSH NMAM 7300
GÜRÜLTÜ İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler

Havada akustiksel gürültülerin ölçülmesi ve insan üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin kılavuz

Sanayi tipi yük taşıtlarının güvenliği - gürültü emisyonlarının ölçülmesi için deney metotları
TS 2607 ISO 1999
TS EN ISO 9612
TS 2673
TS EN 12053+A1
TİTREŞİM Mekanik titreşim-Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi

Mekanik titreşim - Kişilerin maruz kaldığı, elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi

Tüm vücudun titreşim etkisi altında kalma durumunun değerlendirilmesi için kılavuz

Binalarda sürekli ve darbe ile meydana gelen titreş
TS EN ISO 5349-1
TS ENISO 5349-2
TS 2775
TS ISO 2631-1
AYDINLATMA Silikon Diyot Sensör İle Işık Şiddeti Tayini ISO CIE 8995:2002
TERMAL KONFOR Sıcak Ortamlar WBGT (Yaş Hazne
Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki
Baskısının Tahmini Termal Konfor (Yaş Hazne, Sıcaklığı, Nem)
Ölçümü Platinyum Direnç Sensörü, Nem Sensörü
ve Hız Sensörü Metodu
TS EN 27243
TS EN ISO 14644-3
Muayene Alanı
Inspection Field
Muayene Türü
Inspection Type
Standart/Şartname
Standard/Specification

Kaldırma ve iletme

ekipmanları

- Vinç

- Mobil Vinç

- Kule Vinç

- Platform

- Transpalet

- Lift

- Araç Kaldırma Lifti

- Forklift

- Caraskal

- Hubzug

- Trifor

Periyodik Kontroller "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"
TS EN 1493
TS EN 1495
TS EN 1757-2
TS EN 1808
TS EN 12999
TS EN 13000br> TS ISO 1074
TS ISO 4309,
TS ISO 8566-1
TS ISO 9927-1
TS ISO 12480-1
TS 10116
TS 10201 ISO 3184
TS 10689
TS EN 1757-2
TS ISO 5057
TS 10201 ISO 3184
TS ISO 6055
TS ISO 1074 FEM 4.004

Basınçlı kap ve tesisatlar

- Buhar Kazanı

- Kalorifer Kazanı

- Kızgın Yağ Kazanı

- Hava Tankı

- Hidrofor Tankı

- Boyler

- Genleşme Tankları

- Basınçlı Tanklar

- Otoklav

- Buharlı Pişirme

Kazanları

-Taşınabilir gaz tüpleri

(Dikişli, dikişsiz)

-Taşınabilir asetilen

tüpleri

-Manifoldlu asetilen tüp

demetleri

-Manifoldlu tüp demetleri

-Sıvılaştırılmış gaz

tankları (LPG, ve benzeri)

(yerüstü)

-Sıvılaştırılmış gaz

tankları (LPG, ve benzeri)

(yer altı)

-Kullanımdaki LPG tüpleri

-Basınçlı hava tankları

-Kriyojenik tanklar

-Tehlikeli sıvıların(4)

bulunduğu tank ve

depolar

Periyodik Kontroller TS 2025
TS EN 13445-5
TS EN 12952-6
TS EN 1802,
TS EN 1803,
TS EN 1968,
TS EN 13322,
TS EN 14876,
TS EN ISO 9809
TS EN ISO 16148
TS EN 12863
TS EN 12755
TS EN 13720
TS EN 13385
TS EN 13769
TS 55 TS 1445
TS 1446
TS EN 12817
TS EN 12819
TS EN12817
TS EN 12819
TS EN 1440:2008+A1:2012
TS EN 14767
TS EN 14795
TS EN 14914
TS 1203 EN 286-1
TS EN 1012-1:2010
TS EN 13445-5
TS EN 1251-3
TS EN:13458 – 3
TS EN 13530-3
    TS EN 14197-3 API 620, API 650, API 653, API 2610
Teknik Ölçümler Topraklama - Topraklama tesisatının ölçüm ve kontrolleri, - Gövde koruma topraklaması, - Paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri - Katodik Koruma - Elektrik Panosu 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî
Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı
Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 4/11/1984 tarihli
ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
TS EN 60079
TS EN 62305-1,
TS EN 62305-2,
TS EN 62305-3,
TS EN 62305-4
Kuruluş İçi Hazırlanan Dokümanlar:


DENEY ALANI DENEY METODU DENEY PARAMETRELERİ YASAL ZORUNLULUK
Gürültü Ölçümü El Tipi Ses Seviyesi Ölçme
Cihazı ile Gürültü Ölçümü
(Ses Basınç Düzeyi)
TS 2607 ISO 1999:1990 Akustik – İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini · İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 22, 78, 525 · Gürültü Yönetmeliği Madde 5
Dozimetrik
Gürültü Ölçümü
Gürültü kaydediciler ile kişisel gürültü maruziyetinin ölçülmesi
Gürültü Haritası Gürültü haritası programları ile Gürültünün değerlendirilmesi - -
Aydınlatma

Ölçümü

Silikon Diyot Sensör Metodu ISO/CIE 8995-1:2002 Part 1:Indoor Kapalı çalışma Alanlarında Aydınlatma · İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 13, 16, 18, 19
Termal Konfor
Ölçümü
(sıcaklık, nem,
hava akım hızı)
Nem, Sıcaklık ve Hız Sensörü TS EN 27243 Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş - Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini · İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 13, 20, 21, 191, 200, 514
Toz Ölçümü Işık Saçılması Metodu TS 2361:1976 Hava Kirliliği Ölçme Metotları Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Maddeler Miktarının Tayini (Optik Yansıma Metodu) · İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76
Gaz Ölçümü Renk Karşılaştırma Metodu TS EN 1231:2000 İş Yeri Atmosferi- Dedektör Tüplü Kısa Dönemli Ölçüm Sistemleri-Özellikler ve Deney Metotları · İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 7
Dozimetrik Toz

Ölçümü

Gravimetrik Metod TS 2361:1976 Hava Kirliliği Ölçme Metotları Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Maddeler Miktarının Tayini · İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76
Titreşim Ölçümleri El-kol ve vücut titreşimi TS ISO 2631-2 İnsanın tüm vücut titreşimine maruz kalmasının değerlendirilmesi - bölüm 2: binalarda sürekli titreşim ve darbe ile meydana gelen titreşim (1 Hz ile 80 Hz) · Titreşim Yönetmeliği